فراسوی خبر... دوشنبه ۲۹ خرداد
"دانشجو پزی"، شبکه های اجتماعی و تجربه ای از یک مبارزه مشترک

لیلا جدیدی

در همان حال که دانشجویان دختر خوابگاه معصومه دانشگاه چمران اهواز دست به اعتراض علیه نبود سیستم سرمایشی خوابگاه‌ در هوای ۵۰ درجه اهواز زده بودند و مسوولان طبق روال همیشگی، پشت گوش انداختن مشکلات دانشجویان را پیش گرفته بودند و در همان حال که به دانشجویان با یخ و پنکه و در عین حال تهدید و حبس در خوابگاه برخورد می شد، همبستگی و مقاومت دختران و فعالیت گسترده کاربران شبکه های اجتماعی، "مسوولان" را به عقب نشینی سوق می داد.

غلامحسین خواجه، رییس دانشگاه اهواز، در تلویزیون دولتی به دروغ پردازی و توجیه مشکلات دختران می پرداخت و دانشجویان با رد ادعاهای وی خواهان استعفا او می شدند. در این میان اعتراضات دانشجویان دامنه وسیع تری پیدا کرده و اکنون مشکلات دیگر دانشجویان مانند سرقت‌ از خوابگاه دختران و پسران و حمله سارقان با چاقو به دانشجوها را به صحنه آورده بود. دانشجویان همچنین نداشتن شوراهای صنفی دانشجویی که پیش از روی کار آمدن روحانی در اولین ترم فعال و سپس منحل شدند و سنگ اندازی در ایجاد این شوراها را مشکل اصلی بر می شمردند.

اعتراضات دانشجویان و گستردگی افشاگری کاربران شبکه های اجتماعی، مسوولان را گام به گام و با اکراه به عقب نشینی وامی داشت. آنها برای خاموش کردن صدای اعتراضات پیشنهاد یک خوابگاه جدید برای ۲۰۰ دانشجو را دادند. اما دانشجویان که ۷۰۰ نفر هستند، حاضر نشدند یاران و همکلاسیهای خود را تنها بگذارند. همبستگی دانشجویان و تلاشهای پشت جبهه کاربران شبکه های اجتماعی حتی استاندار را نیز با قول و امضا و تعهد به صحنه آورد. وی گفت: "اگر دانشجویان همکاری لازم را انجام دهند، تمام امکانات استان را برای حل مشکلات آنها بسیج خواهم کرد."

"هشتگ دانشجوپزی" که توسط کاربران فضای مجازی راه اندازی شده بود و توفان تویتری هزاران کاربر در رسوا کردن و به صحنه آوردن موضوعی که برای سه سال زیر فرش جارو می شده بود، نه تنها در شهر اهواز، بلکه در سطح جامعه ایران و خارج کشور انعکاس پیدا کرد.

سر آخر دانشجویان دختر از مسوولان امضا گرفتند که اگر به مشکلات شان رسیدگی نشود، استعفا بدهند.

اگرچه مشکلات این دانشجویان هنوز حل نشده باقی مانده، اما "مسوولان" با مشکل بزرگتری روبرو شده اند.