فراسوی خبر ... پنجشنبه ۲۰ تیر
تهدیدهای رژیم رنگ می بازد

زینت میرهاشمی

بازی رژیم طی دو هفته گذشته شامل بالا بردن درجه غنی سازی اورانیوم با گذر از تعهدات قید شده در برجام و تهدید به رساندن آن به ۲۰ درصد، دلیل دیگر است که نشان می دهد رژیم طرفهای دیگر برجام را به طور غیر مستقیم به ساختن سلاح هسته ای تهدید می کند. این تهدید هیچ سودی به حال مردم ایران ندارد و به نوعی دعوت به تحریمهای بیشتر و کوبیدن بر طبل جنگ است. نقض برجام از جانب رژیم، امکان بازگشت تحریمهای شورای امنیت که مکانیزم ماشه نامیده می شود را به همراه دارد.
به راستی اگر رژیم قصد ساختن سلاح هسته ای را ندارد چه ریگی به کفش دارد که در شرایط بحرانی کنونی، به جای تلاش برای کاهش تنش درست از نقطه ای که محل مناقشه است، در برابر فشار می ایستد. رژیم چهار دهه است که با راهبرد گروگانگیری نقشه های تروریستی و ضد مردمی خود را پیش برده است. از گروگانگیری اتباع اروپایی توسط فرمانبران نیابتی در کشورهای دیگر تا گروگانگیری افراد دو تابعیتی و همچنین گروگانگیری مخالفان و به بند کشیدن آنها برای جلوگیری از شورشها و قیامهای مردمی.
بیانیه تند کشورهای اروپایی در روز سه شنبه ۱۸ تیر در مورد نقض تعهدات برجامی از طرف رژیم، برگزاری جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در روز چهارشنبه ۱۹ تیر، سفر مشاور رئیس جمهور فرانسه به تهران در روز چهارشنبه ۱۹ تیر و طرح ماکرون که به نام «انجماد – انجماد» در رسانه ها منعکس شده، چشم اندازی برای کاهش بحران به سود رژیم ندارد. حتا اگر طرح ماکرون رئیس جمهور فرانسه هم برای مدت سه ماه مورد قبول آمریکا قرار گیرد، گرچه برای جمهوری اسلامی فرصت تنفس ایجاد خواهد کرد، اما دردهای حکومت بسی عمیق تر از آن است که فرصت سه ماهه مشکلی را حل کند. این طرح در حقیقت برای جلوگیری از تحریمهای بیشتر و فشار بیشتر است. با توجه به موضع گیری ترامپ مبنی بر این که فشار را بیشتر خواهد کرد به نظر می آید که طرح ماکرون چشم اندازی برای به کرسی نشاندن تهدیدهای رژیم ندارد.
کنش و واکنشهای کارگزاران رژیم بعد از موضع گیریهای تند کشورهای اروپایی نسبت به نقض تعهدات برجامی، متناقض است. مذاکره مستقیم با آمریکا، دشمنی که رژیم در سر هر بزنگاهی آن را علم کرده، چطور می تواند مستقیم صورت گیرد؟ فعلا شرایط برای مذاکره مخفی (دلخواه رژیم) وجود ندارد و اوضاع از نرمش قهرمانانه هم بسیار فراتر رفته و جام زهر آنقدر زیاد است که ولی فقیه تا آخرین روزها در برابر آن مقاومت خواهد کرد. تهدیدهای رژیم، سیاستی خطرناک و بی حاصل برای عقب راندن آمریکا و کشورهای اروپایی است. در حالی که مواردی که شرایط را به این نقطه کشانده همچنان حل نشده باقی مانده است، این تهدیدها نه تنها موثر نخواهد بود بلکه رژیم را با چالشها و تنگناهای بیشتری روبرو خواهد کرد.