فراسوی خبر ... سه شنبه اول مهر
جنگ ۸ ساله؛ برای رژیم «نعمت» و برای مردم «فلاکت»>

زینت میرهاشمی

سقوط رژیم صدام حسین از طریق جنگ اشغالگرانه آمریکا، بیش از هر رویداد در منطقه برای رژیم ولایت فقیه سودمند بود. سودمندی که خامنه ای در سخنان روز دوشنبه ۳۱ شهریور خود بر آن تاکید می کند. بدون تردید با سقوط رژیم ولایت فقیه، پرونده جنگ هشت ساله ایران و عراق به طور واقعی باز خواهد شد و چرایی آن، زیاده طلبیهای صدام حسین و نقش سیاستهای رژیم بنیادگرای اسلامی به رهبری خمینی در دامن زدن به جنگ روشن خواهد شد. هرچند برخی از حقایق جنگ طی سالهای گذشته مشخص شده، اما پایوران رژیم و به ویژه خامنه ای سعی می کند بسیاری از واقعیتها را وارونه جلوه دهد.

از شروع جنگ ۴۰ سال می گذرد. با توجه به این که گرم کنندگان تنور جنگ و بسیاری از فرماندهان و هیزم بیاران آن زنده و همچنان بر مسند قدرت هستند اما اسناد آن همچنان در تاریکخانه رژیم قرار دارد. در میان جدالهای درون حکومتی، هرچندگاه روایتهای متفاوتی از آن جنگ، منتشر می شود. یک نکته مهم این است که خامنه ای هر ساله و به ویژه امسال هم در سالگرد شروع جنگ، به اهمیت و دستاوردهای این جنگ با عنوان «دفاع مقدس» می پردازد. وی خواهان آن است که در مورد جنگ آنقدر بنویسند و فیلم بسازند و نگذارند که داستان آن تحریف شود.

روایت خامنه ای به مناسبت چهلمین سالگرد آغاز جنگ، در روز دوشنبه ۳۱ شهریور یک نمونه آشکار از تحریف و درغگویی در مورد نتایج جنگ است. خامنه ای تسلیم خمینی به قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل در سال ۱۳۶۷ و نوشیدن جام زهر را یک حرکت «مدبرانه و نشان دهنده عقلانیت» از طرف وی دانسته و با دروغگویی جنگ خانمان برانداز تحمیلی به مردم را مثبت و پربرکت ترسیم می کند. وی به دروغ می گوید که «یک وجب از خاک کشور را نتوانستند جدا کنند و دشمن نتوانست به انقلاب صدمه بزند.» در حالی که بر اساس نوشته ها و گفته های پایوران رژیم، خمینی در موضع ضعف و شکست به قطعنامه شورای امنیت تن داده که از آن به عنوان «جام زهر» نام برده است. ضعف و شکست از این منظر که همان موقع بخشی از خاک ایران به اندازه ۲۶۰۰ کیلومتر همچنان در اشغال رژیم عراق بود و این خود عراق بود که بعد از تحولات و پیامدهای حمله به کویت خودش از مناطق اشغالی بیرون رفت.

اما چرا این جنگ به نفع رژیم بود و به استقبال آن رفت. نکته ای که خامنه ای به زور می خواهد به مردم متنفر از جنگ، عکس آن را القا کند. جنگ هشت ساله برای رژیم برکت، خیرات و بسیار چیزهای دیگر به ارمغان آورد. در مقابل به مردم، زندگی کوپنی، اقتصادی ویران، فقر، تنگدستی، دیکتاتوری مطلق، فضای امنیتی و نظامی را تحمیل کرد.

«مدیریت و عقلانیت» دقیقا راهکار خمینی برای حفظ کردن پایه های استبداد مذهبی بود که احتیاج به جنگ، خون و قربانی کردن جوانان با ابزار دین داشت. برای همین به جنگ تقدس بخشید و آن را «دفاع مقدس» نامید. دقیقا همین سیاستی که امروز هم جنگ نیابتی را به اسم مدافعان حرم توجیه می کند.

خامنه ای «امنیت» را از سرمایه های «ارزشمند» جنگ دانست و مدیریت آن را که به کشته و زخمی شدن چند صد هزار تن از ایرانیان انجامید را "مدبرانه و نشان‌دهنده عقلانیت" دانست. وی گفت: «ما از جنگ پیشرفت و طراوت به دست آوردیم.» رژیم تشنه جنگ بود و از خون بیش از یک میلیون ایرانی و عراقی سیراب شد و پایه های استبداد را از همان ابتدا بر خونها و استخوانهای قربانیان بنا کرد.

نکته ای که خامنه ای آن را به صراحت بیان نمی کند،سقوط رژیم عراق به وسیله ارتش آمریکاست. آمریکا کشور عراق را تبدیل به حیاط خلوت رژیم ولایت فقیه و رشد انگل وار تروریستهای وابسته به آن کرد. هلال شیعی در غیاب صدام از تهران تا بصره، بغداد، بیروت و دمشق شکل گرفت.

در میانه فقر و تنگدستی و آوارگی و حقوقهای ناچیز اکثریت مردم، حقوق و ماشینهای لاکچری مجلس نشینان در خبرهای امروز خودنمایی می کند. تحویل خودروی دناپلاس اتومات با قیمت ۳۰۲ میلیون تومان به مجلس نشینان، یک نمونه کوچکی از مزایای جنگ برای حاکمان است. بر اساس گویه های بهارستانیها، اگر قرار باشد که گیرندگان این ماشینهای لوکس در سه سال این قسط را بپردازند باید ماهی ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قسط بپردازند. اگر رقمهای قبل مثل واریز ۲۰۰ میلیون تومان بابت حق مسکن و ۲۰ میلیون تومان بابت «سایر هزینه ها» را و ... را به این ارقام اضافه کنیم باز هم منفعت رژیم از «امنیت» در پناه جنگ طلبی را می توان فهمید.