ادامه اعتصاب وتجمعات اعتراضی کارگران کارخانه هپکو

ادامه اعتصاب وتجمعات اعتراضی کارگران کارخانه هپکو
چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۱ ژانویه ۲۰۱۷


امروزچهارشنبه22دی، اعتصاب وتجمع اعتراضی بیش از هزار کارگرکارخانه هپکو اراک ادامه پیداکرد.
به گزارش22دی ایلنا،شماری از کارگران معترض گفتند: از هیجدهم دیماه تاکنون برای پرداخت مطالباتمان هر روز تجمع کرده‌ایم.