سریال تجمعات اعتراضی کارگزاران بیمه کشاورزی ادامه دارد

سریال تجمعات اعتراضی کارگزاران بیمه کشاورزی ادامه دارد
چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۱ ژانویه ۲۰۱۷


امروز22دی،جمعی از کارگزاران بیمه کشاورزی برای چندمین بار مقابل مجلس تجمع کردند.
به گزارش22دی ایسنا، کارگزاران بیمه کشاورزی که مقابل مجلس تجمع کرده‌اند، خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود به جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی هستند.