اعتصاب گسترده در شرکت نیشکرهفت تپه دردمای بالای ۵۰درجه خوزستان

از سرگیری اعتصاب در هفت تپه در پی عدم پرداخت حقوق


یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۸ ژوئن ۲۰۱۷

ساعت ۱۰ روز یکشنبه ۲۸خرداد بیش از۷۰۰نفر از بخشهای مختلف شرکت شامل کارگران رسمی و روزمزدی در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق بهمن و اسفندماه۹۵ و فروردین واردیبهشت ۹۶روزمزدها و حقوق اردیبهشت کارگران رسمی .پاداش سالهای ۹۴و۹۵معوق ،تمدید و تجدید نشدن دفترچه های درمانی دست به اعتصاب درجلوی مدیریت شرکت زدند.
به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر، حدود ۲۰۰ نفر از ۳۴۰ نفر افراد بازنشسته اسفندماه شرکت نیز به دلیل پرداخت نشدن ۴درصدسهم کارفرما به سازمان تامین و بلاتکلیفی وضعیت شغلی خود کارگران شاغل راهمراهی میکردند .
پس ازتجمع کارگران مدیریت کارخانه، مهندس مومن غریب درخواست کرد که کارگران به اعتصاب پایان دهند که با اعتراض شدید کارگران مواجه شد.
به دلیل گرمای شدی بالای ۵۰درجه کارگران، ساعت۱۲ محل اعتصاب را ترک کردند و مقرر شد که روز بعد نیز تا رسیدن به خواسته های قانونی خود به اعتراض ادامه دهند. نیروی های انتظامی نیزدر محل اعتصاب حضورداشتند.