اعتصاب کارگران معادن زغال سنگ هشونی غربی و12-14کوهبنان وتجمع خانوادگیشان درجاده


یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۸ ژوئن ۲۰۱۷
به گزارش خبر گزاری صداوسیما حدود 200کارگر این دومعدن وخانواده هایشان امروز با تجمع در محور ورودی معدن 12-14 این مسیر را بستند.
حدود 20کار گر این معادن هم با حضور در فرمانداری کوهبنان بر پرداخت مطالبات معوقشان تاکید کردند ومحمد رضا مهدلو فرماندار کوهبنان برای رفع این مشکلات قول پیگیری داد
هفته گذشته هم کارگران معدن زغال سنگ چشمه پودنه کوهبنان در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقشان در محل کار خود محیط معدن دست به تجمع اعتراض امیز زدند اما چون به خواسته هایشان رسیدگی نشد با خانواده هایشان مسیر زرند و کوهبنان را مسدود کردند
درمعدن ذغال سنگ چشمه پودنه پابدانای جنوبی 230کار گر مشغول بکارند.