ديدار هيئت عاليرتبة سناي آمريكا با خانم مريم رجوي و مجاهدين در تيرانا

ديدار هيئت عاليرتبة سناي آمريكا با خانم مريم رجوي و مجاهدين در تيرانا

روز شنبه، 12 اوت2017،يك هيأت عاليرتبه از سناي ايالات متحده با خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران درمقرمجاهدين در تيرانا، ديدار و پیرامون وضعیت مجاهدین در آلبانی، آخرین اوضاع ایران و منطقه و راه حل های پایان دادن به بحران در منطقه كه از تغيير دمكراتيك در ايران ميگذرد، گفتگو كردند.
در هيأت سنا به رياست سناتور روي بلانت نايب رئيس كنفرانس جمهوريخواهان در سنا، عضو كميته هاي تخصيص بودجه، اطلاعات، قوانين و اداري، بازرگاني، علوم و ترابري؛ سناتور جان كورنين ناظم اكثريت سنا عضو كميته هاي قضايي، اطلاعات و مالي؛ و سناتور تام تيليس عضو كميته هاي قواي مسلح، قضايي، بانكداري، امور مسكن و شهري، و امور بازنشستگان ارتش حضور داشتند.
سناتورهاي برجستة آمريكايي انتقال امن و سالم كليه ساكنان ليبرتي را تبريك گفتند و براي آنها در مبارزه شان براي استقرار دمكراسي و حقوق بشر در ايران آرزوي موفقيت كردند. سناتور بلانت كه در طول سالهاي گذشته تلاشهاي گسترده اي را براي امنيت مجاهدين در ليبرتي و انتقال آنها به خارج از عراق به عمل آورده بود، اين انتقال را يك پيروزي بزرگ براي مردم ومقاومت ايران توصيف كرد و از تلاشهاي خانم رجوي و سازمان مجاهدين خلق ايران براي تحقق اين ماموريت بزرگ قدرداني كرد.
خانم رجوي از سناتورهاي آمريكايي به خاطر مواضع قاطع آنها در قبال رژیم ایران بخصوص نامگذاري سپاه پاسدران رژيم ولايت فقيه و تصویب تحريمهاي جديد عليه سپاه و سردمداران رژيم بخاطر نقض حقوق بشر، پروژه هاي موشكي و صدور تروريسم ، تقديركرد. وي همچنين از تلاشهاي سناتورهاي برجستة آمريكايي بويژه سناتور بلانت در مورد حفاظت اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران در اشرف و ليبرتي و نيز تلاش بي وقفه براي انتقال امن آنها به آلباني تشكر نمود.
خانم رجوي تصريح كرد، برخلاف تبلیغات حامیان رژیم، استبداد مذهبي حاكم از درون بسیار پوسیده و شکننده است و اگر حمايتهاي خارجي و بويژه سياست مماشات در آمريكا و اروپا نبود اين رژيم تا اين اندازه دوام نمي آورد. تغییر رژيم در ایران یک ضرورت اجتناب ناپذير است، این تغییر در دسترس است. یک آلترناتیو معتبر و دمکراتیک وجود دارد. مترادف دانستن تغییر رژیم و دمکراسی براي ایران با جنگ و بی ثباتی در منطقه، فریب محض است و منشاء آن تبليغات لابي هاي رژيم ايران در پايتختهاي غربي است. رژيم و پشتيبانان و لابي هاي آن، واقعيت را دجالانه و به عمد، معكوس جلوه ميدهند تا مردم ايران و اين منطقه از جهان را سزاوار فاشيسم ديني و بنيادگرايي و تروريسم تحت نام اسلام قلمداد كنند. در حاليكه سرنگوني اين رژيم در واقع لازمه پايان يافتن بحران و جنگ در منطقه است.
خانم رجوي بر ضرورت اخراج سپاه پاسداران و شبه نظاميان مزدور آن از سوریه،‌ عراق و سایر کشورهای منطقه، اتخاذ تدابیر فوری برای حسابرسي از اين رژيم بخاطر اعدامهاي گسترده به ويژه قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ و تحقيقات مستقل در باره اين جنابت بزرگ عليه بشريت و سپردن مسئولان آن به عدالت، تحریمهای همه جانبه بر سیستمهای بانکی و درآمدهاي نفتی رژيم سركوبگر آخوندها؛ تأكيد كرد و خواهان برسميت شناختن خواستة برحق مردم و مقاومت ايران برای سرنگوني ديكتاتوري ديني،استقرار آزادی و دمکراسی و برپايي یک جمهوری بر مبنای جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد گرديد.
در پايان اين ديدار، سناتورهاي آمريكايي با شماري از اعضاي مجاهدين و شاهدان و قربانيان جنايات رژيم آخوندي در ايران و اشرف و ليبرتي، گفتگو كردند.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
21 مرداد 1396 (12 اوت 2017)