تجمع اعتراضی متصدیان آب و فاضلاب روستایی ایوان نسبت به عدم پرداخت 4 ماه حقوق و دیگر مطالبات شان

شنبه۲۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲ آگوست ۲۰۱۷

بامداد روز شنبه 21 مرداد، جمعی از متصدیان چاه های آب اداره آب و فاضلاب روستایی ایوان دراعتراض به عدم پرداخت4ماه حقوق ودیگر مطالباتشان مقابل این اداره تجمع کردند.
به گزارش ايلام بيدار به نقل از جویزر، یکی تجمع کنندگان گفت: همه افرادی که در این مکان ملاحظه می کنید متصدیان چاه های آب روستایی شهرستان می باشند که از سوابق بالایی برخورداراند،و از دل جان شبانه روز در راستای تامین آب حوزه استحفاظی خود تلاش می کنند.
وی گفت: با توجه به اینکه تنها درامد این این افراد از حقوق دریافتی از این نهاد تامین می شود تاکنون مطالبات سال گذشته "عیدی وپاداش "و حقوق از ابتدای سال تا کنون را دریافت ننموده ایم.
وی با اشاره به ابنکه مراجعات مکرری در این راستا داشته ایم افزود: در راستای احقاق حق خود به مدیریت قبلی شهرستان وفعلی مراجعات زیادی داشته ایم حتی این مراجعات به مرکز استان نیز کشیده شده است و تا کنون نتیجه ای حاصل نشده است.
وی بیان داشت:تنها منبع در آمد ماکه بوسیله آن ضروریات خود و خانواده را تامین می کنیم فقط از این راه است .