تجمع اعتراضی کارگران نگهداری شبکه کابل هوایی و تلفن ثابت اهوازنسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه وبرای تبدیل وضعیت،مقابل شرکت مخابرات خوزستان برای دومین روز متوالی


چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۳ دسامبر ۲۰۱۷

روز چهارشنبه 22 شهریور، برای دومین روز متوالی،جمعی ازکارگران نگهداری شبکه کابل هوایی و تلفن ثابت اهوازدراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه وبرای تبدیل وضعیت،مقابل ساختمان شرکت مخابرات خوزستان تجمع کردند.
یکی از کارگران که خواست نام وی برده نشود به خبرنگار ایرنا گفت: کارگران حوزه نگهداری شبکه کابل هوایی زیر نظر پیمانکاران کار می کنند و برخی از آنها از خرداد گذشته و برخی نیز معوقاتی از پارسال در زمینه حقوق و حق بیمه دارند.
وی گفت: این کارگران که بسیاری از آنها بالای 10 سال سابقه کار در این بخش را دارند همچنین خواستار تبدیل وضعیت شغلی و خارج شدن از حالت پیمانکاری هستند.
وی ادامه داد: پس از تجمع دیروز کارگران، مسئولان شرکت مخابرات خوزستان خبر از پرداخت مبلغی به پیمانکار دادند تا پیمانکار به هر نفر 10 میلیون ریال پرداخت کند.