تجمع کارگران کارخانه فولاد صدر لرستان نسبت به بیکارشدن وعدم پرداخت 6ماه حقوق وچند ماه حق بیمه مقابل استانداریچهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۳ دسامبر ۲۰۱۷
ظهر روز چهارشنبه 22 شهریور، کارگران فولاد صدر لرستان دراعتراض به بیکارشدن درپی تعطیلی کارخانه وعدم پرداخت 6ماه حقوق وچند ماه حق بیمه دست به تجمع مقابل استانداری زدند.
به گزارش فارس، یکی از کارگران معترض گفت:کارخانه صدر فولاد از چهارم شهریور تعطیل شده و این در حالی است که کارگران حدود 6 ماه است حقوق دریافت نکرده‌اند.
وی افزود:مشکلات این کارخانه از دو سال قبل شروع شده و در این مدت به صورت مقطعی کارخانه تعطیل و مجددا شروع به فعالیت می‌کند.
این کارگر معترض عنوان کرد:چند ماهی می‌شود که بیمه کارگران کارخانه صدر فولاد پرداخت نشده است.