تجمع بیکارشدگان جایگاه‌های سوخت اهواز برای چهارمین بار در ماه جاری

ایلنا
روز گذشته، تعدادی از اخراجی‌های جایگاه‌های سوخت اهواز برای چهارمین بار در ماه جاری تجمع کردند.

روز گذشته جمعی از اخراجی‌های جایگاه‌های سوخت اهواز، بار دیگر مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.

این کارکنان که پس از واگذاری جایگاه‌های سوخت به بخش خصوصی بیکار شده اند؛ بارها با خواسته بازگشت به کار، تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند.

در ماه جاری، این چهارمین بار است که اخراجی‌های جایگاه‌های سوخت تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند.

یکی از تجمع‌کنندگان در این رابطه می‌گوید: چند ده نفر هستیم که علیرغم این که بین ده تا هجده سال سابقه کار داریم، بیکار شده‌ایم؛ مراجعات مکرر به شرکت ملی فرآورده‌های نفتی و مراجع و نهادهای بالاتر از جمله استانداری نیز تا کنون نتیجه‌بخش نبوده‌است.

پیش از این در مهرماه و پس از تجمعات مکرر اخراجی‌های جایگاه‌های سوخت، کمیسیون انرژی مجلس دو هفته به وزارت نفت فرصت داد که این پرسنل را تعیین تکلیف کند. حسن بهرام‌نیا (رئیس کمیسیون نفت و انرژی مجلس) گفت: برخی از پرسنل جایگاه‌های سوخت پس از واگذاری بخشی از این جایگاه‌ها به بخش خصوصی از کار بیکار شده‌اند و بیش از یک سال است که در رفت‌وآمد جهت پیگیری وضعیت کاری خود هستند.

رئیس کمیته نفت و گاز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون انرژی دو هفته به وزارت نفت مهلت داد تا وضعیت نیروهای قراردادی مشغول در جایگاه‌های سوخت را تعیین تکلیف کند، در غیر این‌صورت کمیسیون، راه‌حل‌هایی را به بحث گذاشته و وزارت نفت را مکلف به اجرا می‌کند؛ ازجمله اینکه به عنوان مثال دولت مکلف می‌شود تا پنج سال به‌جای جایگاه‌داران، حق بیمه پرسنل را پرداخت کند.

فاطمه کاهی (رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) نیز در ارتباط با اعتراضات کارگران جایگاه‌های سوخت کشور که پس از خصوصی‌سازی بیکار شده‌اند به خبرنگار ایلنا گفت: واگذاری جایگاه‌های سوخت براساس اصل 44 قانون اساسی انجام شد و متولی آن، سازمان خصوصی‌سازی کشور بود.

وی در تشریح وضعیت کارگران جایگاه‌های سوخت گفت: تعدادی از کارگرانِ جایگاه‌ها، قرارداد معین بودند و تعدادی نیز پیمانکاری؛ کارگران پیمانکاری اگر پیمانکار یا مالک جایگاه تغییر کند، ممکن است بیکار شوند اما قراردادی‌ها پس از خصوصی‌ساری، تحت پوشش و اختیار خریدار و مالک جدید قرار دارند.