ادامه تجمع کارکنان پیمانکار شرکت برق منطقه ای برای دریافت مطالبات خود

دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ - ۱۳ نوامبر ۲۰۱۷


بیش از ده روزاست که کارگران شرکت برق منطقه ای خوزستان(شرکت ساختمانی 'ست')دراعتراض به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل ساختمان در حال احداث شرکت برق منطقه ای،تجمع می کنند.
روز دوشنبه 22 آبان، این کارگران معترض باقراردادن خودروهای خود مقابل ساختمان در حال احداث شرکت برق منطقه ای،خشمشان رابنمایش گذاشتند.
به گزارش ایرنا، 32 نفر از کارگران شرکت ساختمانی 'ست' پیمانکار شرکت برق منطقه ای خوزستان دوشنبه برای چندمین روز متوالی در تجمعی اعتراضی خواستار پرداخت مطالبات خود شدند.
یکی از این کارگران که خواست نامش در خبر ذکر نشود گفت: حقوق کارگران شرکت ساختمانی'ست' به مدت پنج ماه پرداخت نشده است.
وی با اشاره به پرداخت نشدن اضافه کاری ها، عیدی و سنوات سال 95 افزود: حدود 10 روز است که با تجمع در مقابل ساختمان شرکت برق منطقه ای خوزستان خواستار رسیدگی به مطالباتمان هستیم اما پاسخ قانع کننده ای دریافت نکردیم.
وی با بیان اینکه به اخراج تهدید شده ایم یادآور شد: پس از پنج ماه کار بدون حقوق ما را به اخراج تهدید کرده اند. اگرچه تمایلی به بیکار شدن نداریم اما ترجیح می دهیم که مطالبات را دریافت و سپس از شرکت اخراج شویم
یکی دیگر ازاین کارگران بدون ذکرنام، گفت: چهار ماه است که پیگیر دریافت حقوق و سنوات خود هستیم اما هر روز با یک بهانه از پرداخت ها شانه خالی می کنند.
وی افزود: حقوق ماه های پیش را نیز به صورت یکجا پرداخت نکرده و در چند مرحله واریز کرده اند.
یکی دیگر از کارگران گفت: شرکت برق منطقه ای زمانی می تواند حقوق ما را پرداخت کند که شرکت پیمانکاری برگه تسویه به ما بدهد. مشکل از شرکت برق منطقه ای نیست بلکه شرکت پیمانکاری کارشکنی می کند.
وی ادامه داد: نماینده کارگران و حسابدار این شرکت به عنوان نماینده به اداره کار رفته و برای پرداخت اضافه کاری تعهد داده، اما بعدا اعلام کردند که پرداخت نمی شود.
مدیر پروژه شرکت پیمانکاری 'ست' در پاسخ به سئوال خبرنگاری پیرامون زمان پرداخت معوقات کارگران گفت: ما یک شرکت خصوصی هستیم و این مساله به خبرنگاران مرتبط نمی شود.
ابوالفضل آقارفیعی با تهدید خبرنگار به شکایت ادامه داد: اگر مطلبی در خصوص تجمع کارگران منتشر شود حراست از شما شکایت خواهد کرد. حقوق کارگران آماده پرداخت است اما این امر به خبرنگاران ربطی ندارد.
روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان نیز پیش از این از تسویه و اتمام همکاری با این کارگران خبر داد و گفت: با فشارهای وارده توسط شرکت برق منطقه ای خوزستان این بدهی ها تسویه می شود اما شرکت 'ست' اعلام کرده که دیگر نیازی به کارگران ندارد و قصد واگذاری این کار به پیمانکار جزء را دارد.
شرکت ساختمانی 'ست' پیمانکار شرکت برق منطقه ای خوزستان در حال ساخت مجتمع اداری جدید این شرکت در اهواز است.