سومین روز اعتصاب کارگران ایران پوپلین با تجمع درداخل ساختمان اداری کارخانه همراه شد

دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ - ۱۳ نوامبر ۲۰۱۷

بامداد روز دوشنبه 22 آبان، کارگران ایران پوپلین در سومین روز اعتصابشان دراعتراض به موقتی تر شدن قراردادکار ،عدم پرداخت ماه ها حق بیمه و3ماه حقوق وبرای اداره مجدد کارخانه توسط کارگران،تجمعشان را به داخل ساختمان اداری کارخانه واقع درشهر رشت، کیلومتر 5 جاده تهران،کشاندند.

به گزارش 8 دی، مسئول حراست سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان صبح روزدوشنبه با حضور در جمع کارگران معترض با آنها مذاکره کرد اما معترضان از پاسخ های مسئول حراست این سازمان متقاعد نشدند و تجمع ادامه پیدا کرد.
تعداد کارگران معترض بیش از ۳۰۰ نفر گزارش شده و علت اصلی تجمع پرداخت نشدن حداقل دو ماه حقوق ماهیانه و چندین ماه حق بیمه اعلام شده است.
همچنین کارگران سهامدار کارخانه ایران پوپلین رشت که تعدادی از آنها بازنشسته شده اند اعلام داشاند از سهامی که در سال ۶۷ به آنها واگذار شده است تاکنون هیچ گونه سودی دریافت نکرده‌اند.