دور جدیداعتراضات کارگران کارخانه ایران برک نسبت به نداشتن امنیت شغلی و عدم پرداخت ماه ها مطالبات شان

دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ - ۱۳ نوامبر ۲۰۱۷


دور جدیداعتراضات کارگران کارخانه ایران برک نسبت به عدم پرداخت ماه ها مطالباتشان واخراج تعدادی از همکارانشان آغازشد.
کارگران کارخانه ایران برک: حدود دو سال قبل نیز همکاران آنها در این واحد تولیدی اعتراضات مشابهی را آغاز کرده بودند که حدود ۵۰ روز ادامه یافت.
برپایه گزارش ایلنا، حدود ۱۰۳ کارگر شاغل در کارخانه ایران برک رشت تا ۲۳ ماه مطالبات مزدی طلبکارهستند.
براساس این اظهارات تعداد این کارگران نزدیک به ۱۰۳ نفر است که از این میان ۳۰ کارگر تا پیش از تعطیلی کارگاه نوپوش در بخش دوزندگی ایران برک مشغول به کار بوده‌اند.
از قرار معلوم تا پایان شهریور ماه سال جاری، ۵۰ کارگر در کارگاه نوپوش مشغول دوخت کت‌و شلوار بوده‌اند؛ به غیر از کارگران منتقل شده به بخش ریسندگی ایران‌برک، سایر کارگران نوپوش اخراج و به بیمه بیکاری معرفی شده‌اند.
طبق اظهارات کارگران باقیمانده در ایران برک از نیروهای رسمی وقرار دادی هستند که بین ۱۰ تا ۲۰ سال، سابقه کاری دارند، بیشتر این کارگران مشمول مقررات مشاغل سخت و زیان آور هستند که در صورت تکمیل سوابق و به اجرا درآمدن مقررات می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.
کارگران ایران برک می‌گویند: حدود دو سال قبل نیز همکاران آنها در این واحد تولیدی اعتراض مشابهی را آغاز کرده بودند که حدود ۵۰ روز ادامه یافت.