اعتصاب وتجمع کارگران معادن زغال سنگ شهرستان های زرند وکوهبنان دراعتراض به واگذاری به بخش خصوصی

دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ - ۱۳ نوامبر ۲۰۱۷

بامداد روز دوشنبه 22 آبان ، کارگران معادن زغال سنگ شهرستان های زرند وکوهبنان دراعتراض به واگذاری به بخش خصوصی دست از کارکشیده ومقابل استانداری کرمان تجمع کردند.
کارگران ضمن مخالفت با واگذاری معادن به پیمانکار اعلام کردند که اگر جوابی به درخواست آنها داده نشود، اعتصابشان ادامه خواهد داشت.
به گزارش صبح زرند ، کارگران معادن زغال سنگ اصلی و هشونی، صبح امروز کار خود را تعطیل کرده و با اعتصاب جلوی استانداری،تجمع کردند.
به گفته این کارگران، آنطور که گفته شده، مسئولان قصد واگذاری این معادن به بخش خصوصی و پیمانکار را دارند و به همین دلیل کارگران معترض شده اند.
کارگران خواهان جلوگیری از واگذاری معادن به پیمانکار هستند و اعلام کردند که اگر جوابی به درخواست آنها داده نشود، اعتصابشان ادامه خواهد داشت.
مهدلو فرماندار کوهبنان که در استانداری حضور داشت، در جمع کارگران حاضر شد و با آنها به صحبت پرداخت.