تجمع اعتراضی رادیولوژیست های سراسر کشورنسبت به بخشنامه وزارت بهداشت در مورد سونوگرافی مقابل وزارت بهداشت


سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۳ فوریه ۲۰۱۸

روز سه شنبه 24 بهمن، صدها نفر از رادیولوژیست های سراسر کشوردراعتراض به بخشنامه وزارت بهداشت در مورد سونوگرافی دست به تجمع مقابل وزارت بهداشت زدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از حاضران در تجمع امروز که تا حوالی ظهر هم ادامه داشت، با اشاره به طرح خودارجاعی گفت: چنین طرح‌هایی به نفع یک اقلیت خاص است. مافیای واردات تجهیزات پزشکی قصد دارد با وارد کردن دستگاه‌ها و تجهیزات، سود بیشتری کسب کند و این وسط متخصصان رادیولوژی و سونوگرافی متضرر می‌شوند.
به گفته این متخصص رادیولوژی، براساس طرح "خودارجاعی" مجوز انجام سونوگرافی‌های دوران بارداری، به متخصصان زنان نیز داده شده است و پزشکان متخصص می‌توانند در مطب‌های خود تجهیزات سونوگرافی داشته باشند.
به گفته او، این طرح به نفع پزشکان و واردکنندگان تجهیزات است و گروه‌های پیراپزشکی را با مشکل مواجه می‌کند.