نماینده مجلس: استیضاح نظام بود نه استیضاح ربیعی

ایسنا
محمد قسیم عثمانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران نوشت:... اتفاقی که دیروز رخ داد این بود که اولاً این استیضاح وارد مسیری شد که مخالفان وزیر ظاهراً بدون فایده سنجی چندان منطقی، ترجیح دادند از هر روشی برای کنار زدن وزیر استفاده کنند. اما باز هم این موضوع مسأله اصلی نیست. مسأله اصلی جایی است که از حیثیت نظام برای برکناری آقای ربیعی هزینه شد و آنچه تبدیل به بهای این برکناری شد، چیزی جز پایین‌تر آوردن سطح اعتماد عمومی نبود.

در شرایطی که کشور ما در موقعیت خطیری از نظر اعتراضات موجود در کف جامعه به سر می‌برد و همزمان فضای عمومی آماج حملات رسانه‌ای راست و دروغ و هدایت شده ‌یا برای کاهش اعتبار نظام با برجسته کردن مفاسد و ناکارآمدی‌ها است، اتفاقات دیروز مجلس جز همسویی با این روند چیزی نبود. ما شاهد هستیم که تا چه اندازه آمار مفاسد و مشکلات موجود در کشور توسط رسانه‌های خارجی با برخی اکاذیب مخلوط شده و دوباره به خورد جامعه داده می‌شود تا نوعی پمپاژ بی‌اعتمادی را در پی داشته باشد. اتفاقی که دیروز در مجلس رخ داد چیزی جز تکمیل این پروژه نبود.

کسی کتمان کننده وجود فسادها و ناکارآمدی‌ها در کشور نیست اما وقتی یک نماینده مجلس به عنوان یک مقام کشور می‌خواهد سراغ این موضوع برود باید دو چیز را رعایت کند؛ اول اینکه ادعاهای اثبات شده و مستند را مطرح کند و دوم هم اینکه طوری به بیان آنها بپردازد که باعث سوء استفاده علیه نظام و کشور نشود.

متأسفانه در جلسه استیضاح وزیر کار این دو موضوع نه تنها به هیچ عنوان مورد توجه قرار نگرفت بلکه به بدترین و برجسته‌ترین شکل نادیده انگاشته شد. بر همین اساس آنچه در جلسه دیروز مجلس استیضاح شد وزیر کار نبود، بلکه نظام بود که مورد افتراها و تهمت‌های جدی قرار گرفت و معلوم نیست که چه زمانی امکان زدودن و برطرف کردن تأثیر این تهمت‌ها فراهم شود."