یک ماه از طلب کارگران "خطوط ابنیه فنی" پرداخت شد/ ادامه اعتراضات در برخی نواحی ریلی

ایلنا
درحالی‌که اعتراضات آرام صنفی صدها کارگر پیمانی معترض خط و ابنیه فنی راه آهن کشور امروز (پنجشنبه ۱۸ مرداد ماه) ادامه دارد، برخی از کارگران این واحد صنعتی از پرداخت یک ماه از معوقات مزدی کارگران خبر دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، تعدادی از کارگران خط و ابنیه فنی راه آهن کشوردر تماس با ایلنا گفتند: باوجود آنکه روز گذشته (۱۷ مرداد ماه) معادل یک ماه از مجموع سه ماه معوقات مزدی کارگران پرداخت شده، اما نگرانی از وضعیت نامعلوم مابقی مطالباتمان باعث شده تا گروهی از همکاران‌مان در نواحی مختلف امروز نیز اعتراضات صنفی خود را دنبال کنند.

به گفته این گروه از کارگران، تقریبا از روز جمعه (۲۹ تیرماه) کارگر پیمانی نواحی مختلف خط و ابنیه فنی راه آهن کشور با فراخوان شورای هماهنگی در حال برپا کردن اجتماعات صنفی هستند.

امروز بیست ویک روزاست که کارگران پیمانی خط و ابنیه فنی راه آهن بابت معوقات مزدی و سایر مطالبات صنفی خود دست به برپایی اجتماعات صنفی زده‌اند.

آنان با بیان اینکه کارگران خواهان مشخص شدن وضعیت مابقی مطالبات خود هستند، گفت: تا این لحظه از جانب مدیران شرکت‌های پیمانکاری و مسئولان اداری شهرستان‌های محل استقرار کارگران، پاسخ روشنی به این خواسته‌ کارگران داده نشده است.

به ادعای کارگران خطوط ابنیه، موضوع اصلی اعتراض چند روزه کارگران در واکنش به سه ماه مزد معوقه سال جاری و چندین ماه مطالبات بیمه‌ای می‌شود.

از قرار معلوم روز گذشته کارفرما، یک ماه دستمزد مربوط به اردیبهشت ماه کارگران را تقریبا با چهار ماه تاخیر پرداخت کرده است.

دلیل دیگر اعتراض کارگران این واحد خدماتی، مربوط به مشکل پرداخت شدن «سنوات»، «عقد قرارداد مستمر و دائم»، «شکل‌گیری نهاد مستقل کارگری»، «تامین امنیت شغلی کارگران و جلوگیری از اخراج بی‌رویه»، «دادن حق اعتراض و بیان مشکلات صنفی از سوی کارگران»، «مشخص شدن زمان پرداخت حقوق در هر ماه» و «رفع مشکلات بیمه تکمیلی» می‌شود.