حمایت جمعی از زندانیان سیاسی از اعتصاب گسترده مردم کردستان

دو زندانی سیاسی تبعیدی محبوس در زندان تبریز طی بیانیه ای اعدام ۳ زندانی سیا سی کرد و حمله موشکی به مقرهای حزب دمکرات کردستان ایران را محکوم نمودند و از اعتصاب سراسری مردم کردستان ایران حمایت نمودند . این بیانیه جهت انتشار و اطلاع افکار عمومی در اختیار « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» قرار داده شده است.
متن بیانیه به قرار زیر است:

رژیم ضحاک زمانه (دیکتاتوری اسلامی) در حالیکه بیش از هر زمان دیگری تحت فشارهای داخلی و خارجی میباشد و به علت ایجاد رعب و وحشت در جامعه باردیگر جنایت دیگری را با اعدام جوانان برومند وطن، رامین حسین پناهی ، زانیار مرادی ، و لقمان مرادی و همچنین با موشک باران و کشتار وحشیانه اعضای حزب قهرمان و مردمی دمکرات کردستان ایران جنایت دیگری را در پرونده ننگین ۴۰ ساله ساله خود به ثبت رسانید و به همه ثابت کرد که سامانه موشکی جمهوری اسلامی نه تنها بازدارنده و دفاعی نیست بلکه برای کشتار و سرکوب خلق های ایران تولید و نگهداری می شود.

لذا اینجانبان علی احمد سلیمان و یوسف کاک ممی زندانیان سیاسی تبعیدی در زندان تبریز این جنایت وحشیانه را به شدت محکوم نموده و ضمن همدردی با مردم ایران بخصوص مردم شریف کردستان ، حمایت خود را از اعتصاب سراسری در شهرهای کردستان اعلام می نماییم.

با تقدیم احترام،

زندانیان سیاسی تبعیدی در زندان تبریز علی احمد سلیمان و یوسف کاک ممی

شهریور ۱۳۹۷