نوزدهمین روز اعتصاب سراسری رانندگان کامیون


چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰ اکتبر ۲۰۱۸
اعتصاب رانندگان کامیون و ماشینهای سنگین در روز چهارشنبه 18 مهر، نوزدهمین روز خود را پشت سر گذاشت. این اعتصاب شجاعانه با وجود فشارها و تهدید های فراوان از جانب رژیم، طی 19 روز گذشته در تمام 31 استان کشور و در بیش از 300 شهر جریان داشته و از آن صدها فیلم، گزارش و تصویر انتشار یافته است.
بر پایه تصویرها و ویدئوهای منتشر شده در شبکه ‌های اجتماعی اعتصاب روز چهارشنبه در شهرهای اراک، اصفهان، بندر خورموسى، لنجان، مبارکه، زرین شهر، شهرضا، سربندر، تبریز، شهرکرد، بندر خمینی، شاپور جدید، دیزیچه، نی‌ریز، گلپایگان، دورود، بندرعباس و ... جریان داشته است.
بامداد روز چهارشنبه ۱۸ مهر، رانندگان اعتصابی و کامیونداران در اعتراض به عدم پاسخگویی به درخواستهای شان بعد از 19 روز اعتصاب، مقابل فرمانداری در اصفهان دست به تجمع زدند. همچنین رانندگان کامیون در مبارکه در مقابل فرمانداری این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.
به گزارش هرانا، تا روز چهارشنبه دست ‌کم ۲۶۱ تن بازداشت شده اند.