سردبیر نشریه "گام" و همسرش بازداشت شدند

بی بی سی
براساس خبر کانال تلگرام نشریه گام، شب گذشته امیرحسین محمدی فر سردبیر و همسرش ساناز الله یاری، عضو تحریریه این نشریه توسط نیروهای امنیتی در منزلشان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

نشریه گام نشریه سیاسی، صنفی و فرهنگی است که از جمله اخبار صنفی و همچنین اعتراضات کارگری را پوشش می دهد.