دور جدید اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه


پنجشنبه 20 دی ۱۳۹۷ ـ 10 ژانویه ۲۰۱۹
ایران کارگر
از صبح روز پنجشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷، کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن ۲ماه حقوق عقب افتاده خود دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.
این اعتصاب پس از آن صورت گرفت که روز سه شنبه ۱۸ دی ماه کارگران تهدید کرده بودند که در صورت عدم پرداخت حقوق‌های معوقعه بار دیگر دست به اعتصاب و اعتراض خواهند زد و این اعتراض را به شهر شوش خواهند کشاند.
لازم به یاد آوری است که کارگران شرکت نیشکر هفت تپه یک اعتصاب یک ماه خود را در آذر ماه به پیش بردند. این اعتصاب که از ۱۲آبان ماه آغاز شد و برغم دستگیری نمایندگان‌ کارگران نیشکر هفت تپه که در روز سیزدهم این اعتصاب صورت گرفت تا اعلام موافقت رسمی حکومت با درخواست‌های کارگران تا اوایل آذر ماه ادامه یافت.
کارگران در پایان اعتصاب خود اعلام کرده بودند که در صورت عدم انجام وعده و وعیدهای داده شده بار دیگر به اعتصاب دست خواهند زد.