تجمع اعتراضی معلمان در اردبیل و یزد

(تیتر از جنگ خبر)
دویچه وله
شماری از معلمان و فرهنگیان اردبیل در همراهی با سایر همکاران خود و در اعتراض به پایین بودن حقوق و بی‌پاسخ ماندن مطالبات‌شان در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند. برخی گزارش‌ها حاکی از شرکت شماری از دانش‌آموزان در این تجمع است.

در این میان همچنین گزارش‌هایی مبنی بر تجمع فرهنگیان یزد در اعتراض به سطح پایین حقوق و وضعیت نابسامان معیشتی منتشر شده است.

...