تجمع پیمانکاران شهرداری سنندج


پنجشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴ مارس ۲۰۱۹

به گزارش هرانا، روز پنجشنبه، ۲۳ اسفند ۱۳۹۷، شماری از پیمانکاران شهرداری سنندج در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان از سوی شهرداری، در مقابل ساختمان شورای شهر و شهرداری این شهر تجمع کردند.