تجمع خانواده اسماعیل بخشی و جمعی از کارگران مقابل درب شرکت هفت تپه


پنجشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴ مارس ۲۰۱۹

بر اساس گزارش دریافتی امروز پنج شنبه ۲۳ اسفند ماه ،خانواده اسماعیل بخشی همراه با جمعی از کارگران در اعتراض به ادامه بازداشت اسماعیل بخشی ،نماینده کارگران هفت تپه و عضو سندیکای کارگری هفت تپه دست به تجمع زدند.
خانواده اسماعیل بخشی و کارگران حاضر در تجمع ضمن اعتراض به ادامه بازداشت اسماعیل بخشی، با امضای یک تومار خواستار آزادی سریع این کارگر زندانی شدند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
۲۳ آسفند ۹۷