اعتصاب وتجمع معلمان غیربومی دیشموک دراعتراض به روند انتقالی برای دومین روز متوالی


دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ - ۱5 آوریل ۲۰۱۹

روز دوشنبه 26 فروردین برای دومین روزمتوالی، معلمان غیربومی دیشموک واقع در در 90 کیلومتری دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه، دراعتراض به روند انتقالی مبنی برعدم جذب نیروی انسانی کافی جهت جایگزین و انتقال خود به مناطق محل سکونت خانواده های خود ازرفتن برسر کلاس های درس خودداری کردند ودست به تجمع مقابل اداره آموزش وپرورش منطقه زدند.

به گزارش صبح زاگرُس، یکی از این معلمان معترض به خبرنگاررسانه ای محلی گفت: اگر خواسته های مان برابر باقانون محقق نشود تحصن ادامه دارد.
این تحصن به دلیل اعتراض به روند انتقالی و توزیع و تقسیم و تخصیص نیروی انسانی برای منطقه جهت انتقال معلمان غیربومی با سابقه حداقل بیش از سه سال؛ بوده است.
معلمان خواهان جذب نیروی کافی تازه استخدام و فارغ التحصیل از سوی مسوولان اداره دیشموک، جهت جایگزین و انتقال معلمان غیربومی هستند.
معلمان غیربومی دیشموک خواهان موافقت با انتقالی خود به محل سکونت خویش و استقرار و سکونت درکنار خانواده های خود هستند.
برپایه گزارشی دیگر، بیش از 48 نفر از معلمان غیربومی بخش دیشموک در نامه ای به مدیر آموزش و پرورش دیشموک تا برطرف نشدن مطالبات خود از حاضر شدن در کلاس های درس خودداری کردند.
معلمان غیربومی منطقه دیشموک که فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان هستند از سال 95 در این بخش مشغول به کار شده اند.
آنها معتقد هستند که اداره کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در این سال ها برای جابه جایی و انتقال نیروهای بومی با آنها همکاری نکرده است.
معلمان غیربومی با اشاره به مراجعه مستمر به نهادهای مسئول استانی و شهرستانی گفتند: به جای حمایت و چاره اندیشی با برخوردهای قانونی و توجیه غیرمنطقی مواجه شده اند.
بیشتر این نیروها بیش از 10 سال سابقه کار دارند و خواستار همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان برای انتقال به مناطق موردنظر خود شدند.
نبود انگیزه برای تدریس از مهمترین مشکلاتی است که به گفته معلمان غیربومی حوزه آموزش بخش دیشموک را تهدید می کند.
آنها با اشاره به اینکه بومی سازی نیروهای آموژشی هیچ وقت در منطقه محروم دیشموک اجرا نشده، افزودند: نیروهای بومی بخش دیشموک در دیگر شهرستان ها مشغول تدریس هستند که نیاز است در این راستا برنامه ریزی برای انتقال این نیروها به دیشموک و اعژام معلمان غیربومی به دیگر مناطق انجام شود.
آنها ماندگاری چندین ساله و بلندمدت نیروهای غیربومی و انتقال غیرقانونی نیروهای جدیدالورود با عنوان «انتقال اداری» را نابرابری اداری دانستند و خواستار رسیدگی به وضع موجود شدند.
این معلمان تأکید داشتند که بر اساس قانون «کار در خدمت زندگی است» ولی در بخش دیشموک با توجه به محرومیت منطقه زندگی معلمان غیربومی مختل و تحت الشعاع کار قرار گرفته است.
آنها می گویند کار انتقال دیگر همکاران غیربومی در دیگر بخش ها به خوبی انجام ولی در بخش دیشموک این مشکل همچنان روز به روز بیشتر می شود.
معلمان غیربومی منطقه دیشموک خواهان جایگزینی حداکثری نیروهای جدیدالاستخدام (حق التدریسی، استخدامی و رسمی) سال 98 در منطقه دیشموک بوده و در عوض نیروهای مورد نیاز سایر شهرستان ها از طریق انتقال دادن آنان تأمین شود.
آنها تأکید داشتند تا برطرف شدن مشکل خود به تحصن ادامه خواهند داد.