تجمع اعتراضی تاکسی داران دهدشت مقابل فرمانداری


سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱ ژوئن ۲۰۱۹
ظهر روز سه شنبه 21خرداد،جمعی از تاکسی داران دهدشت دراعتراض به پایین‌ بودن نرخ کرایه مقابل فرمانداری تجمع کردند.
به گزارش صبح زاگروس، رسانه ای شده، جمعی از رانندگان‌تاکسی شهردهدشت نسبت به پایین‌بودن نرخ‌کرایه‌تاکسی این شهر نسبت به شهرهای همجوار اعتراض‌کرده و درجلوی فرمانداری‌دهدشت تجمع کردند.
براساس آخرین مصوبه سازمان‌تاکسیرانی شهر دهدشت نرخ کرایه‌تاکسی هرکورس برای هرنفر 700 تومان و نرخ کرایه دربستی نیز 2 هزار و 500 تومان است.