پاسدار صفوی: عراق و سوریه مکمل استراتژیک جمهوری اسلامی هستند

(تیتر از جنگ خبر)
ایرنا
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه عراق و سوریه مکمل استراتژیک ایران هستند، گفت: محور ایران _عراق_سوریه_ مدیترانه یک محور اقتصادی سیاسی امنیتی و دفاعی در مقابل رژیم صهیونیستی و آمریکا است.

‌به گزارش دفتر مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا، سردار سرلشکر پاسدار «سید یحیی صفوی» در سفر به استان خوزستان، با بیان اینکه عراق و سوریه مکمل استراتژیک ایران هستند و بازار ٦٠ میلیون نفری عراق و سوریه می تواند برای صادرات ایران هدف باشد، افزود: ظرفیت صادراتی ١٠ میلیارد دلاری ایران در سال گذشته می تواند به ٢٠ میلیارد دلار فقط برای عراق برسد.

وی استان خوزستان را پس از تهران دومین منطقه حیاتی ایران دانست و عنوان کرد: مفهوم مناطق حیاتی آن است که اگر آن منطقه از دست رفت ادامه حیات سیاسی دولت و حکومت سخت می شود.
...
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا عنوان کرد: اگر بتوانیم راه آهن را از مرز خسروی به بغداد و یا خرمشهر به بصره متصل کنیم در حقیقت کشورهای آسیای میانه را از محور ایران، عراق – سوریه به مدیترانه متصل می کنیم این یک مفهوم ژئواکونومیک دارد که میلیاردها دلار حق ترانزیت را نصیب کشور می کند.


...