تجمع اعتراضی کارگران کارخانه قند فسا


پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۹

روز پنج شنبه 20 تیر، کارگران کارخانه قند فسا برای به نمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت 4ماه حقوق وحق بیمه و وعده های توخالی مسئولان تجمع شان را دراین واحد تولیدی از سرگرفتند وبا جلوگیری از خارج کردن تولید ازکارخانه عزم راسخشان رادر راه احقاق حقوشان عیان ساختند.
بدنبال راهپیمایی 9تیرماه کارگران کارخانه قند فسا در سطح شهروتجمعشان مقابل فرمانداری ویژه شهرستان در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان ،معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان فسا گفت: همه معوقات و حقوق عقب افتاده کارگران کارخانه قند شهرستان فسا تا بیستم تیرماه امسال پرداخت می شود.
به گزارش تسنیم، روز بیستم تیرماه بدنبال عدم تحقق وعده و وعیدهای مسئولان،کارگران کارخانه فسا اعتراضاتشان را ازسر گرفتند ودراین واحد تولیدی اجتماع کرند.
کارگران معترض کارخانه قند فسا به خبرنگار رسانه ای گفتند: فرماندار شهرستان به وعده‌اش عمل نکرده و به همین دلیل امروز نیز در کارخانه تحصن کرده‌اند و اجازه نمی‌دهند که چیزی از کارخانه خارج شود.
این کارگران افزودند:امروز یازده روز از قولی که دادند، می‌گذرد اما هیچ خبری از دادن حقوق کارگران نیست. فرماندار به کارگران قول داد اما به وعده‌اش عمل نکرده است. ما بدهکاریم، کرایه خانه‌مان عقب افتاده، خرج زندگی نداریم.