فعالیت اینترنت عراق به ساعات اداری محدود شد

ایرنا
"هشام الهاشمی" کارشناس برجسته امور امنیتی عراق در نخستین اظهارنظر از نوع خود درباره سرنوشت فعالیت اینترنت در عراق پس از اعتراضات خیابانی و خشونت های یک هفته ای در بغداد و چندین شهر دیگر این کشور، به قنل از یک منبع در کمیته بحران دولت عراق خبر داد که تا اطلاع ثانوی و احتمالا پس از مراسم اربعین حسینی (ع)، کاربران تنها در ساعات اداری این امکان برخوردار هستند.

وی گفت که بر اساس برنامه کاری ادارات عراق، از این پس اینترنت سراسری در این کشور از ساعت هفت تا 15 هر روز برقرار خواهد بود.

هنوز هیچ مقام رسمی درخصوص برنامه دولت برای کم و کیف فعالیت اینترنت در روزهای آینده اظهار نکرده است اما زمانبدی وصل و قطع مجدد اینترنت دیروز سه شنبه موید اظهارات این کارشناس امور امنیتی است.

الهاشمی در عین حال اشاره ای به سرنوشت فیلترینگ شبکه های اجتماعی در این مدت نکرد و تنها به این احتمال اشاره کرد که وصل محدود اینترنت در عراق تا پس از مراسم اربعین ادامه داشته باشد.
...