تجمع فرهنگیان شاغل و بازنشسته در تهران


چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ ـ ۹ اکتبر ۲۰۱۹

روز چهارشنبه، ۱۷ مهر، فرهنگیان شاغل و بازنشسته تهران، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات شان در مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه دست به تجمع زدند.
ابتدا چند نفر از معلمان بازنشسته از حقوق های از دست رفته صحبت هایی کردند واز تلاش های همکاران در این رابطه گفتند ‌وشعارهایی چون:
معیشت منزلت سلامت حق مسلم ماست
خط فقر 8 میلیون حقوق ما 2 میلیون
سازمان مجلس دولت بس است فریب ملت
تورم گرانی ؛ جواب بده مسئولین
دزدی های نجومی مارا بیچاره کرده
دولت ور شکسته رو پول ما نشسته
نوبخت بیا پائین
ظلم وستم کافیه سفره ما خالیه
تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم
فریاد فریاد از این همه بیداد
معلم زندانی آزاد باید گردد
معلمان بازنشسته اتحاد اتحاد
معلم کارگر دانشجو اتحاد اتحاد
معلم کارگر دانشجوی زندانی آزاد باید گردد
لردگان لردگان سینما رکس ایران
و چند شعار دیگر۰۰۰
از دفتر نوبخت چند نفر پایین آمدند واز باز نشستگان علت تجمع را پرسیدند.
فتو نامه های ارسالی به دیوان عدالت به آن ها داده شد .
در پایان مجددا چند نفر دیگر به میان جمع آمدند و سعی در توجیه کردن خودشان داشتند که باز نشستگان با استناد بندهای حقوقی پاسخ آن هارا دادند.
این تجمع اعتراضی نزدیک به ساعت 3 بعد از ظهر پایان یافت.