تجمع اهالی بخش مشکان شهرستان نی ‌ریز

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ ـ ۹ اکتبر ۲۰۱۹

روز چهارشنبه 17مهر، جمعی از اهالی بخش مشکان شهرستان نی‌ریزدر استان فارس با تجمع در منطقه کوه جهسک اعتراضشان را نسبت به واگذاری بخشی از این کوه جهت بهره‌برداری معدن سنگ بنمایش گذاشتند.
به گزارش فارس، معترضان با تجمع در محل خواستارمتوقف کردن جاده سازی جهت بهره‌برداری معدن سنگ واگذار شده شدند.
قابل یاد آوری است که کوه جهسک با ساختار منحصر به فرد چون دیواری در غرب مشکان ایستاده است و یکی از نمادهای زیبای این شهر به شمار می رود و شاعران مشکان در وصف این کوه شعرهای زیبایی سروده‌اند.