وزیر خارجه پاکستان در تهران، ریاض و واشنگتن

(تیتر از جنگ خبر)
ایرنا
شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در چارچوب یک سفر منطقه ای به تهران و ریاض سفر کرده و قرار است در ادامه این سفر راهی واشنگتن شود.