تجمع سهامداران بانک مهر اقتصاد


به گزارش، ایران اینترنشنال، روز دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، سهامداران بانک مهر اقتصاد در اعتراض به عدم رسیدگی قضایی به وضعیت پرونده پذیره‌نویسی این بانک تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بر اساس گزارش شبکه‌های اجتماعی، این تجمع مقابل ساختمان دادستانی تهران برگزار شده است.