تجمع کارگران شهرداری کوت عبدالله مقابل استانداری خوزستان

دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹ ـ ۲۹ ژوئن ۲۰۲۰

روز دوشنبه 9 تیر،جمعی از کارگران شهرداری کوت عبدالله خودشان را به استانداری خوزستان رساندند تابرای باری صدای اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت 3ماه حقوق ومطالبات دیگر منعکس کنند.
یکی از کارگران فضای سبز شهرداری کوت‌عبدالله به خبرنگار ایلنا گفت: پیمانکار حقوق سه ماه نخست امسال کارگران فضای سبز شهرداری کوت‌عبدالله را پرداخت نکرده ‌است.
وی ادامه داد: ازسویی دیگر پیمانکار از شهریورماه سال گذشته تاکنون حدود2میلیون تا سه میلیون ریال از حقوق هرماه ما کسر کرده‌است و حق شب‌کاری‌ها نیز پرداخت نمی‌شود.
این کارگر معترض افزود:در این شرایط سخت اقتصادی خواهان پرداخت مطالبات خود هستیم تا بتوانیم بخشی از نیازهای خانواده را تامین کنیم.