تجمع پرستاران شرکتی گیلان مقابل ساختمان ریاست دانشگاه گیلان

دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹ ـ ۲۹ ژوئن ۲۰۲۰

روز دوشنبه 9 تیر، پرستاران شرکتی گیلان درادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به قراردادهای 89 روزه برای باری دیگر دست به تجمع مقابل ساختمان ریاست دانشگاه گیلان واقع در خیابان پرستار رشت زدند.
به گزارش ایلنا، پرستاران حاضر در تجمع گفتند: همزمان با شیوع کرونا در گیلان با توجه به کمبود نیروی پرستاری در بیمارستانها، شرکت آوای سلامت از طرف دانشگاه علوم پزشکی طی فراخوانی خواستار حضور نیروهای داوطلب پرستاری در بیمارستانهای گیلان شد که پرستاران گیلانی از آن استقبال نکردند.
با توجه به کمبود شدید نیروی انسانی، دانشگاه علوم پزشکی طی فراخوان دیگری قرارداد 89 روزه با پرستاران را مطرح کرد که باز هم مورد قبول انها قرار نگرفت.در نهایت دانشگاه قرارداد دیگری مطرح کرد با عنوان نیروهای شرکتی با همه مزایای دولتی که اینبار مورد قبول پرستاران واقع شد.
پس از طرح این قرارداد بیش از 550 نفر از پرستاران بلافاصله در بیمارستانهای گیلان مستقر و مشغول به خدمت رسانی شدند. حال بعد از گذشت حدود 4 ماه که وضعیت بیماران کرونایی در استان بهبود پیدا کرده و تقریبا به حالت مناسبی در آمده است، دانشگاه علوم پزشکی با نقض وعده های خود از انعقاد قرارداد با پرستاران امتناع کرده و تنها قرار داد 89 روزه بدون مزایای دولتی را مطرح می کند.
قابل یادآوری است که پیش ازاین پرستاران شرکتی استان گیلان روز شنبه 20 اردیبهشت مقابل ساختمان دفتر مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خیابان نامجو کلانشهر رشت و روز چهارشنبه 31 اردیبهشت، جمعی ازپرستاران قرارداد 89 روزه استان گیلان بنمایندگی از صدها نفراز مقابل وزارت بهداشت در پایتخت و روز یکشنبه 11 خرداد، در دانشگاه علوم پزشکی گیلان تجمعات اعتراضی درهمین رابطه برپاکرده بودند.