تجمع کارگران کشت و صنعت هفت در مجتمع و مقابل فرمانداری شهرستان شوش


دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹ ـ ۲۹ ژوئن ۲۰۲۰

روز دوشنبه 9 تیر،سومین هفته اعتراضات کارگران کشت وصنعت هفت تپه نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی با تجمع در مجتمع ومقابل فرمانداری شهرستان شوش آغازشد.

به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، همزمان بابرگزاری دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیر عامل شرکت هفت تپه، نماینده دادستان خطاب به اسدبیگی گفت:
« تا شما را احضار می‌کنیم حقوق کارکنان را دو ماه عقب می‌اندازید. از وقتی که در اردیبهشت ماه دادگاه تشکیل شده است پرداخت حقوق را عقب انداخته‌اید و این کار را برای فشار به دادگاه انجام می‌دهید.
در چند جلسه برای پرداخت حقوق با متهم اسد بیگی به صورت خصوصی صحبت کردم. ده میلیون یوآن او در توقیف است و این ده میلیون یوآن اسنادش وجود دارد و این پول ماحصل خرید و فروش ارز است. برای دادسرا امکان دادن مجوز برای این پول وجود ندارد، شما از منابعی که دارید پول را پرداخت کنید. شما منابع دیگری هم دارید و از آن می‌توانید حقوق را پرداخت کنید.»
قاضی نیز خطاب به اسد بیگی گفت: «آزادی شما برای پرداخت حقوق کارکنان است و حقوق کارکنان باید پرداخت شود.از منابع دیگر پول کارکنان را پرداخت کنید.»