تجمع کارگران پستهای فشار قوی برق کشور مقابل شرکت برق منطقه ای هرمزگان


دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹ ـ ۲۹ ژوئن ۲۰۲۰

روز دوشنبه 9 تیر،در ادامه اعتراضات کارگران پست های فشار قوی برق کشور نسبت به عدم تبدیل وضعیت واجرانشدن طرح طبقه بندی مشاغل، کلاه زردهای هرمزگان دست به تجمع مقابل شرکت برق منطقه ای این استان دربندرعباس زدند.
به گزارش ایلنا، یکی از تجمع کنندگان گفت: با توجه به سیاست اصل 44قانون اساسی کشور این شغل جزو مشاغل حاکمیتی شناخته شده است بنابراین نوع اشتغال باید به صورت رسمی باشد و این شغل قابلیت عدم واگذاری به بخش خصوصی را دارد.
وی افزود: بر همین اساس و‌ مستندات سازمان اموراستخدامی پس از بررسی سال 96 مجوز تبدیل وضعیت همه همکاران به صورت کارگر رسمی صادر شد.
وی ادامه داد: از سال 96 تاکنون متاسفانه هیچ اقدامی موثری برای این کار انجام نشده و تعداد بسیار اندک انجام شده و نزدیک 80 تا 90 درصد پرسنل‌ها هنوز بلاتکلیف مانده اند.
به گفته یکی دیگر از معترضان ما در معاش زندگی خود مانده‌ایم. تورم سرسام آور سبب شده مشکلات زیادی سرمان آوار شود. شرکت هم با کاهش حقوق هایی که دارد،زندگی همه پرسنل ها را فلج کرده برای همین مجبور به برگزاری تجمع اعتراضی شده ایم.