تجمع کارکنان و بازنشستگان شرکت مخابرات کشور مقابل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹ ـ ۲۹ ژوئن ۲۰۲۰

از روز وشب گذشته کارکنان و بازنشستگان شرکت مخابرات از استان های مختلف کشور خودرا به پایتخت رساندند تا روز دوشنبه 9 تیر با برپایی تجمع مقابل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعتراضاتشان را نسبت به عدم اجرای تعهدات پس از واگذاری به بخش خصوصی و وعده های پوچ بنمایش بگذارند.
یکی از حاضرین درتجمع به خبرنگار ایلنا گفت: مهم‌ترین خواسته ما اجرای بدون تنازل تمامی بندهای آیین‌نامه استخدامی مصوب 89 هیات مدیره مخابرات بر مبنای تعهدات مندرج بند شش صورتجلسه هیات وزیران در سال 85 است که این تعهدات، ملاک واگذاری مخابرات به بخش غیردولتی بود. بر مبنای این تعهدات بایستی عین حقوق و مزایای که کارفرمای دولتی به کارکنان می‌پرداخت، توسط کارفرمای خصوصی پرداخت شود. آیین‌نامه استخدامی که در سال 89 تصویب شده برمبنای همین تعهدات بوده است که در واقع شرط واگذاری مخابرات به بخش غیردولتی همین تعهدات است.
وی افزود:اجرای کامل قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران و تبدیل صندوق بازنشستگی کارکنان مدیریت خدمات کشوری بر مبنای ماده 21قانون مدیریت خدمات کشوری، از دیگر مطالبات مخابراتی‌ها است.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران نیز ضمن تایید این موضوع، در ارتباط با خواسته‌های کارکنان گفت: ما در حال بررسی مطالبات کارکنان هستیم و نتیجه را به زودی اعلام می‌کنیم.