تجمع صدها تن از کارگران رسمی صنعت نفت مقابل وزارت نفت

دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹ ـ ۲۹ ژوئن ۲۰۲۰

روز دوشنبه 9 تیر، صدها کارگررسمی صنعت نفت برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر افزایش حقوق دست به تجمع مقابل ساختمان وزارت نفت زدند.
به گزارش مدآرا، تجمع کنندگان گفتند: 20هزار نفر از کارگران رسمی وزارت نفت از اضافه حقوق مصوبه سال 93 مجلس برای مشاغل سخت بهره‌مند نشده اند.
بنا به گفته آنها 2 نفر از نمایندگان تجمع‌کنندگان در جلسه‌ای با فرزین مینو، معاون وزیر نفت، به طرح مطالبات خود پرداختند و وزارت نفت مهلت یک ماهه‌ای برای حل این مشکل درخواست کرده است.