تجمع اعتراضی معلمان خرید خدمت استان اصفهان مقابل دفتر بهارستان نشینان استان


آدینه ۱۰ مرداد ۱۳۹۹ ـ ۳۱ ژوییه ۲۰۲۰

روز آدینه 10 مرداد، جمعی از معلمان خرید خدمت استان اصفهان برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به بلاتکلیفی استخدامی ومعیشتی دست به تجمع مقابل دفتر بهارستان نشینان این استان زدند.
به گزارش صدا و سیمای رژیم، یکی از معلمان حاضر درتجمع با بیان اینکه از سال گذشته تاکنون دو ماه حقوق دریافت کرده به خبرنگار رسانه ای گفت: با دریافت این میزان حقوق، در تنگنای مالی قرار گرفته است.
یکی دیگر از معلمان هم با اشاره به اینکه از سال 93 وارد این طرح شده گفت: امسال قرار است آموزش و پرورش 28هزار نفر را با آزمون، استخدام کند بدون اینکه معلمان خرید خدمات با سال‌ها سوابق کاری و تجربه در این آزمون حضور داشته باشند.
معلم دیگری علت این تجمع را مشکلات معیشتی بیان کرد و گفت: امید داریم که مسئولان پاسخگوی مشکلات شان باشند.