تجمع کارگران خدماتی شهرداری هویزه


دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ ـ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۰

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز دوشنبه ۲۴ شهریور، شماری از کارگران خدماتی شهرداری شهرستان هویزه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود در مقابل ساختمان این شهرداری تجمع کردند.
این کارگران دلیل تجمع خود را عدم پرداخت ۴ ماه حقوق معوقه خود عنوان کردند.
یکی از کارگران در این خصوص گفت: “علاوه بر تعویق حقوق در برخی ماه ها، متاسفانه حق بیمه پرداختی نیز با میزان حقوق متناسب نیست”.