اسامی ۵۶تن از شهیدان قیام سراسری آبان ماه، شامل ۲۰شهید سرفراز ماهشهر، تاکنون اسامی ۸۱۱تن از شهیدان قیام‌آفرین منتشر شده است (بحش دوم اسامی)


۴۳۹. شیراز نادر نصیرپور
۴۴۰. شیراز مهدی جانبازی
۴۴۱. شیراز علی شاپور جانی
۴۴۲. صفاشهر محمد حسین نظری
۴۴۳. سنندج مظفر سیفی
۴۴۴. سنندج علی بغلانی
۴۴۵. سنندج شاهو
۴۴۶. سنندج فائق
۴۴۷. سنندج محمدرضا احمدی
۴۴۸. سنندج زیبا خشگوار
۴۴۹. سنندج ناصر رضایی
۴۵۰. سنندج هیوا رحیمی
۴۵۱. سنندج مسعود امینی
۴۵۲. سنندج رضا صادقی
۴۵۳. سنندج سوران محمدی
۴۵۴. سنندج علی جواهری
۴۵۵. سنندج ارشاد رحمانیان
۴۵۶. سنندج پویا احمد زاده
۴۵۷. سنندج احمد رضا محمدی
۴۵۸. سنقر محمد حیدریان
۴۵۹. بوکان شلیر دادوند
۴۶۰. بوکان هیوا نادری
۴۶۱. مریوان مهران تاک
۴۶۲. مریوان بهروز ملکی
۴۶۳. مریوان عثمان نادری
۴۶۴. مریوان دانیال استواری
۴۶۵. مریوان ادریس بیواره
۴۶۶. مریوان عثمان احمدی
۴۶۷. مریوان آرین رجبی
۴۶۸. مریوان سامان باسامی
۴۶۹. جوانرود حمزه نقدی
۴۷۰. جوانرود یونس هوشنگی
۴۷۱. جوانرود کاوه رضایی
۴۷۲. جوانرود جبار تجاره
۴۷۳. جوانرود سلمان رحمانی
۴۷۴. جوانرود کاوه محمدی
۴۷۵. جوانرود ابراهیم مرادی
۴۷۶. جوانرود مبین عبداللهی
۴۷۷. جوانرود فرشاد خیر اندیش
۴۷۸. جوانرود علی (یونس) فیروزبخت
۴۷۹. جوانرود بهرام غلامی
۴۸۰. جوانرود آرش ایوبی
۴۸۱. جوانرود ریبوارسیدرستمی
۴۸۲. جوانرود خالد رشیدی
۴۸۳. جوانرود هاشم مرادی
۴۸۴. جوانرود وینا هوشنگی
۴۸۵. جوانرود کاوه محمودی
۴۸۶. جوانرود وحید عبدی
۴۸۷. جوانرود فرهاد غفوری
۴۸۸. جوانرود امجد شاهمرادی
۴۸۹. شادگان محسن آلبو علی
۴۹۰. شادگان باسم آلبوغبیش
۴۹۱. شادگان علی راشدی
۴۹۲. سنندج کاوه ویسانی
۴۹۳. کرمانشاه نادر بیرانوند
۴۹۴. کرمانشاه محمد (رامین) میرزایی
۴۹۵. کرمانشاه مظفر وطن دوست (ظهیری)
۴۹۶. کرمانشاه یونس عزتی
۴۹۷. کرمانشاه مصطفی فرزامی
۴۹۸. کرمانشاه نادر بیژن‌وند
۴۹۹. کرمانشاه نعمت حسینی
۵۰۰. کرمانشاه مصطفی باکری
۵۰۱. کرمانشاه عبدالله شاه آبادی
۵۰۲. کرمانشاه منصور فخری
۵۰۳. کرمانشاه احمد منصوری
۵۰۴. کرمانشاه فرامرز رحیمی
۵۰۵. کرمانشاه عبدالرضا شیرزادی
۵۰۶. کرمانشاه برهان منصورنیا
۵۰۷. کرمانشاه فواد جوشن
۵۰۸. کرمانشاه حسام بارانی راد
۵۰۹. کرمانشاه یونس جلیلی
۵۱۰. کرمانشاه رستم عیوض زاده
۵۱۱. کرمانشاه محمد رسولی
۵۱۲. کرمانشاه نیما کرمی
۵۱۳. تهران پوریا ناصری خواه
۵۱۴. کرمانشاه سعید رضایی
۵۱۵. کرمانشاه جواد کرمی
۵۱۶. کرمانشاه بهمن عزیزی
۵۱۷. کرمانشاه میلاد شیرازی
۵۱۸. کرمانشاه حمزه فرجی
۵۱۹. ایوان‌غرب ایلام سجاد اسماعیلی
۵۲۰. کرمانشاه بهزاد جویباره
۵۲۱. کرمانشاه محمد پالانی
۵۲۲. کرمانشاه آرمین قادری
۵۲۳. کرمانشاه دانیال محمدی
۵۲۴. کرمانشاه مظاهر رستمی
۵۲۵. اسلام‌آبادغرب سعید نورالهی
۵۲۶. کرمانشاه حمیدبرهانی
۵۲۷. کرمانشاه عبدالله منصوری
۵۲۸. کرمانشاه مصطفی همتی راد
۵۲۹. کرمانشاه قادر بهمن یار
۵۳۰. کرمانشاه افشین جلیلی
۵۳۱. کرمانشاه جواد پالانی
۵۳۲. کرمانشاه محسن اسفندیاری
۵۳۳. کرمانشاه بهمن کامرانی
۵۳۴. کرمانشاه منصور رضایی
۵۳۵. کرمانشاه شکیبا بیرانوند
۵۳۶. کرمانشاه غلام تابزر
۵۳۷. کرمانشاه مسعود مرادی
۵۳۸. کرمانشاه منوچهر فتحی
۵۳۹. کرمانشاه علی القاسی
۵۴۰. کرمانشاه وحید فتحی
۵۴۱. کرمانشاه محمد نادری
۵۴۲. کرمانشاه هوشنگ کریمی
۵۴۳. کرمانشاه سعید امیری
۵۴۴. کرمانشاه رضا محمودی
۵۴۵. کرمانشاه سعید بیژ
۵۴۶. کرمانشاه حشمت مرادی
۵۴۷. کرمانشاه خسرو کریمی
۵۴۸. کرمانشاه محمود رضایی
۵۴۹. کرمانشاه سعید اسماعیلی
۵۵۰. کرمانشاه صدرا سربله
۵۵۱. کرمانشاه ولی‌الله پیرحیاتی
۵۵۲. کرمانشاه غلامرضا داوودی
۵۵۳. کرمانشاه ابراهیم فدای
۵۵۴. کرمانشاه اسماعیل خرمند
۵۵۵. کرمانشاه ابوالفضل بیگدلی
۵۵۶. کرمانشاه صابر توسلکانی
۵۵۷. کرمانشاه محمدرضا نوبختی نیا
۵۵۸. کرمانشاه فرشادپهلوانی
۵۵۹. کرمانشاه صادق عباسی کردنیا
۵۶۰. کرمانشاه علی اصغر مولانیا
۵۶۱. کرمانشاه علی جوانرودی
۵۶۲. کرمانشاه فرزاد قاسمی مقدم
۵۶۳. کرمانشاه مجید اسد مولانیا
۵۶۴. کرمانشاه احمد شاکری
۵۶۵. کرمانشاه مجتبی اسفندیار ثابت
۵۶۶. کرمانشاه محمدجواد رستمی
۵۶۷. کرمانشاه رسول زیارتی خوش نام
۵۶۸. کرمانشاه بهروز فلاحی راد
۵۶۹. کرمانشاه جواد مختاری
۵۷۰. کرمانشاه حسین امینی
۵۷۱. کرمانشاه وحید اللهی
۵۷۲. کرمانشاه بهنام امیریان
۵۷۳. کرمانشاه یونس عینی
۵۷۴. کرمانشاه سعید اسماعیلیان
۵۷۵. کرمانشاه سجاد بیرانوند
۵۷۶. کرمانشاه فرشید عزت شاهی
۵۷۷. کرمانشاه سعید ارشادی
۵۷۸. کرمانشاه محمود فرد پور
۵۷۹. کرمانشاه علی غلامپور
۵۸۰. کرمانشاه فرهاد مجیدی
۵۸۱. کرمانشاه مسعود ابراهیمی
۵۸۲. کرمانشاه جواد حیدری
۵۸۳. کرمانشاه عصمت حیدری
۵۸۴. کرمانشاه جمشید کاظمی
۵۸۵. کرمانشاه علی غفوری
۵۸۶. کرمانشاه علیرضا داموندی
۵۸۷. کرمانشاه فرشاد توکلی
۵۸۸. کرمانشاه ویدا شکیبایی مقدم
۵۸۹. کرمانشاه بهروز فرهاد پور
۵۹۰. کرمانشاه حجت جلالی
۵۹۱. کرمانشاه هاشم عزتی‌پور
۵۹۲. کرمانشاه هدایت قربانی
۵۹۳. کرمانشاه فرخ جباری
۵۹۴. کرمانشاه مسلم فیاضی
۵۹۵. کرمانشاه اسکندر مرتضوی
۵۹۶. کرمانشاه حمید چراغی
۵۹۷. کرمانشاه نادر رضایی آبطاف
۵۹۸. کرج شهرام معینی
۵۹۹. کرج امیر شکری
۶۰۰. کرج رضا معظمی گودرزی
۶۰۱. کرج پویا بختیاری
۶۰۲. کرج حسین قاسمی
۶۰۳. کرج آمنه شهبازی فرد
۶۰۴. کرج محمدرضا نیکوروان
۶۰۵. کرج داریوش زیبا نژاد مفرد
۶۰۶. اصفهان غلامرضا بهرامی
۶۰۷. کرج امید رضایی
۶۰۸. کرج ناصر رضایی
۶۰۹. کرج امیر حسین کبیری
۶۱۰. کرج میثم احمدی
۶۱۱. کرج مهناز مهدیزاده نادر
۶۱۲. کرج مرتضی صادقی نادر
۶۱۳. کرج ابراهیم مهدی‌پور
۶۱۴. کرج فرهاد مجدم
۶۱۵. کرج مرتضی علیزاده
۶۱۶. کرج علیرضا آزادی
۶۱۷. کرج کوروش شیدانی
۶۱۸. کرج علی رحمانی
۶۱۹. کرج ماهان فرامرزی
۶۲۰. کرج سعید حمیدی
۶۲۱. کرج اصغر حشمت پور
۶۲۲. کرج سینا محمدی
۶۲۳. کرج کریم باقری
۶۲۴. کرج محمد پارسا عزیزی مقدم
۶۲۵. کرج حسین جمالی
۶۲۶. کرج ایرج میش مست
۶۲۷. کرج سجاد وطن خواه
۶۲۸. کرج قاسم نعمتی پور
۶۲۹. کرج محسن تالیوردی
۶۳۰. کرج علی حسینی
۶۳۱. کرج رحیم اخوان
۶۳۲. کرج میثم محمدی
۶۳۳. کرج محمدرضا حسینی
۶۳۴. کرج وحید دامور
۶۳۵. کرج مهدی آقایاری
۶۳۶. کرج مهدی عباسی امجد
۶۳۷. کرج فرخ غفاری
۶۳۸. کرج مهدی عباس زاده
۶۳۹. کرج آذر میرزاپور زهابی
۶۴۰. کرج مهدی حمیدی
۶۴۱. کرج رضا رحیمی
۶۴۲. کرج حسن دلفان
۶۴۳. کرج محسن چمن فر
۶۴۴. کرج علی بختیاری
۶۴۵. کرج رسول بختیاری
۶۴۶. کرج صادق بختیاری
۶۴۷. کرج علیرضا محمد زاده
۶۴۸. کرج مهدی کلوخی
۶۴۹. کرج مهدی مشتاقی
۶۵۰. کرج میثم مرادی
۶۵۱. کرج علی پاشای
۶۵۲. کرج میلاد درویشی
۶۵۳. کرج بیتا خدادادی
۶۵۴. کرج ابراهیم کتابدار
۶۵۵. کرج محمد مهدی کریمی
۶۵۶. کرج کمیل حیدری
۶۵۷. کرج علیرضا مرشدی
۶۵۸. کرج محسن رحیمی
۶۵۹. کرج شهلا رضایی پور
۶۶۰. کرج مهدی حمامی
۶۶۱. کرج بهرام احسانی
۶۶۲. کرج محمود سلطانی
۶۶۳. کرج علی خدامرادی
۶۶۴. کرج پارسا بدرلو
۶۶۵. کرج حسام نام آور
۶۶۶. کرج محمود صادقپور
۶۶۷. کرج علی اکبری
۶۶۸. کرج نیما قلی‌پور
۶۶۹. کرج مهدی لنگر
۶۷۰. کرج محمدرضا اینانلو
۶۷۱. کرج گلشهر مهدی طاهرزاده
۶۷۲. کرج فردیس امید صالحی
۶۷۳. کرج فردیس محمود رحیمی
۶۷۴. کرج فردیس آشور کلنا (هموطن مسیحی)
۶۷۵. کرج فردیس پدرام جعفری کمیجانی
۶۷۶. کرج فردیس محمد امین الله قلی
۶۷۷. کرج فردیس باب‌الله اژدهاک
۶۷۸. کرج فردیس میلاد مژه ورد
۶۷۹. کرج فردیس فرامرز پورفرسادی
۶۸۰. کرج فردیس حمید قائمی
۶۸۱. کرج فردیس علیرضا طیبی سالار
۶۸۲. کرج فردیس علی معروف به خشکشویی
۶۸۳. کرج فردیس محمدرضا صفایی
۶۸۴. کرج مهرشهر حمید رسولی
۶۸۵. کرج مهرشهر نیکتا خزایی
۶۸۶. کرج مهرشهر رضا خزایی
۶۸۷. کرج مهرشهر میلاد علیپور نوری
۶۸۸. کرج مهرشهر جلال نصر آبادی
۶۸۹. کرج مشکین دشت عزیز اسکندری
۶۹۰. کرج سعید درخشان
۶۹۱. کرج مهدی نقبانی
۶۹۲. تبریز علی حسینی
۶۹۳. تبریز الهه رستگار
۶۹۴. تبریز زهرا خانی قبادلو
۶۹۵. سیرجان روح الله (جواد) نظری فتح آبادی
۶۹۶. گرمسار حسن طاووسی
۶۹۷. گرمسار حمید قباخلو
۶۹۸. گرمسار محمد امین الیکایی
۶۹۹. گرمسار کوروش شهلایی
۷۰۰. تهران -قدس سیدعلی فتوحی کوهساره
۷۰۱. اردبیل مهیار قربانی
۷۰۲. اردبیل آرش وکیلی
۷۰۳. لنگرود پژمان (علی) قلی‌پور
۷۰۴. صومعه سرا …کیایی
۷۰۵. اندیمشک میلاد نجفوند
۷۰۶. اندیمشک عبدالله یعقوب‌وند (عبدالله لرستانی)
۷۰۷. اندیمشک شفیع بازتاب
۷۰۸. اندیمشک علی اسکندری
۷۰۹. اندیمشک سجاد میری
۷۱۰. اندیمشک اکبر یعقوبی
۷۱۱. اندیمشک ایمان پاپی
۷۱۲. اندیمشک اسد بیروند
۷۱۳. اندیمشک رحیم اسکندری
۷۱۴. اندیمشک سید مصطفی ارتند
۷۱۵. اندیمشک حجت لهراسبی
۷۱۶. لرستان بهمن رضایی
۷۱۷. لرستان عباس مهدوی
۷۱۸. لرستان سعید زلقی
۷۱۹. لرستان محمود موسوی
۷۲۰. مسجد سلیمان محمد طهماسبی
۷۲۱. مسجدسلیمان محمد حسین قاسمی
۷۲۲. مسجدسلیمان حسین ذوالفقاری
۷۲۳. مسجد سلیمان آرمان اسدی موری
۷۲۴. مسجد سلیمان زونیام حسنکی
۷۲۵. مسجد سلیمان امین نظریان اشتری
۷۲۶. مسجد سلیمان علی محبی
۷۲۷. مسجد سلیمان مهرداد رضایی میرکائد
۷۲۸. مسجد سلیمان محمدرضا چهارمحالی
۷۲۹. مسجد سلیمان رضا رشیدی چغاخور
۷۳۰. ساوه اسماعیل شجاعی
۷۳۱. ساوه ابوالفضل شعبانی
۷۳۲. ساوه محمدعلی بهرامی
۷۳۳. اراک علی اسدی
۷۳۴. اراک فرهاد میری
۷۳۵. اراک مسعود صابری
۷۳۶. یزدان شهر ساسان عیدی وندی
۷۳۷. یزدان شهر رسول امانی
۷۳۸. یزدان شهر داوود‌وند
۷۳۹. اصفهان یزدان شهر محمد (احمد) عظیمی
۷۴۰. اصفهان یزدان شهر احمد رضا عیدی‌وند
۷۴۱. اصفهان محمد پور پیرعلی
۷۴۲. اصفهان جواد شیازی
۷۴۳. اصفهان احمد قربانی دستجردی
۷۴۴. اصفهان آرشام ابراهیمی
۷۴۵. اصفهان صفر عیدی وندی
۷۴۶. اصفهان ابراهیم منصوری
۷۴۷. مسجد سلیمان آرمان امانی
۷۴۸. اصفهان امیر حسین داودوند
۷۴۹. اصفهان …شکرالهی
۷۵۰. اصفهان سعید بهارلو
۷۵۱. اصفهان مجید بهارلو
۷۵۲. اصفهان حسین بهارلو
۷۵۳. اصفهان علی صادقی
۷۵۴. اصفهان حسن پرورش
۷۵۵. اصفهان پاشا ابراهیمی
۷۵۶. اصفهان …کلینی
۷۵۷. اصفهان بهزاد معینی فر
۷۵۸. اصفهان یعقوب نجفی حاجی‌پور
۷۵۹. اصفهان سعید اسد زاده
۷۶۰. اصفهان محمد ابراهیمی
۷۶۱. اصفهان …کرمی
۷۶۲. اصفهان حیدر شیازی
۷۶۳. اصفهان حسین کریمی علویجه
۷۶۴. اصفهان … استکی
۷۶۵. اصفهان مسعود بهارلو
۷۶۶. اصفهان محمد جواد عابدی
۷۶۷. اصفهان حمید شریفی
۷۶۸. اصفهان مهدی سبزی
۷۶۹. اصفهان فرشید آفرین
۷۷۰. اصفهان محمد آرمان
۷۷۱. اصفهان علی میرافضلی
۷۷۲. اصفهان علی مختاری
۷۷۳. اصفهان …رحیمی
۷۷۴. اصفهان مجید رضایی
۷۷۵. اصفهان … آراسته
۷۷۶. اصفهان حمید رضایی
۷۷۷. اصفهان نجف آباد محمد امیری
۷۷۸. اصفهان زرین شهر حسن‌پور پیرعلی
۷۷۹. اصفهان زرین شهر حسین‌پور پیرعلی
۷۸۰. اصفهان محمد تقی یاری
۷۸۱. اصفهان علی حسینی
۷۸۲. اصفهان مهران علیپور
۷۸۳. اصفهان وحید شیازی
۷۸۴. اصفهان محمد مهدی اقبالی
۷۸۵. اصفهان آرش حبیبی
۷۸۶. اصفهان حسین زندایی
۷۸۷. اصفهان علی فقیهی
۷۸۸. اصفهان حسین سعیدی
۷۸۹. اصفهان محسن کریمی
۷۹۰. اصفهان محمدحسن شیخی
۷۹۱. اصفهان مهرداد عمویان
۷۹۲. اصفهان میلاد حاتمی
۷۹۳. تهران شهریار ایوب بهرامیان
۷۹۴. زنجان امیرحسین عباسی
۷۹۵. خرم‌آباد امید محمد مهرابی
۷۹۶. خرم‌آباد مرتضی مرادی
۷۹۷. خرم‌آباد فرشاد دریکوند
۷۹۸. خرم‌آباد سید مصطفی زارع زاده
۷۹۹. خرم‌آباد حسین پاپی
۸۰۰. خرم‌آباد ارشیا پیروزی
۸۰۱. گرگان حامد سمنانی
۸۰۲. گناباد حسن صحرایی
۸۰۳. ورامین حسن خدایی
۸۰۴. مشهد اسماعیل شیران
۸۰۵. مشهد حسن ساداتی
۸۰۶. رشت محسن نظام دوست
۸۰۷. تهران داوود بنیادی
۸۰۸. تهران …رمضانی
۸۰۹. قزوین مجتبی ‌قیداری
۸۱۰. بندرعباس قاسم خلاده
۸۱۱. بندر عباس موسی شجاعی