تجمع کارگران غیرنیشکری اخراجی هفت تپه مقابل فرمانداری شوش


سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ـ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۰

روز سه شنبه 25 شهریور، شماری از کارگران مجتمع هفت تپه با تجمع در مقابل فرمانداری شهرستان شوش خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند:
🔺 خلع ید فوری کارفرمای اختلاسگر و بخش خصوصی از هفت تپه
🔻 پرداخت فوری تمام حقوق های معوقه و تمدید دفترچه بیمه
🔺 بازگشت به کار فوری برای همکاران اخراج شده در تمام بخش ها
🔺 بازداشت فوری اسد بیگی و مجازات حبس ابد برای اسدبیگی- رستمی
🔻 بازگرداندن فوری ثروت های اختلاس شده به کارگران
🔺پایان کار مدیران بازنشسته