اعتصاب و تجمع کامیونداران کرج


چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ ـ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰
به گزارش کرج رسا، پیش از ظهرروز چهارشنبه 2 مهر،جمعی از کامیونداران کرج برای اعتراض به پایین بودن نرخ کرایه در جاده شهریار دست از کارکشیدند و با پارک کردن کامیونهای شان اجتماع کردند.