تجمع دوباره رزیدنت ‌های رشته‌ های مختلف پزشکی مقابل مجلس


چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ ـ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰

روز چهارشنبه 2 مهر،جمعی از رزیدنت ‌های رشته‌های مختلف پزشکی در ادامه اعتراضات شان نسبت به آزمون گواهینامه مقابل مجلس اجتماع کردند.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، مطالبه اصلی فارغ‌التحصیل تمام دستیاران پزشکی با توجه به شیوع موج سوم کرونا، آماده به خدمت شدن است.
یکی از نمایندگان دانشجویان متخصص پزشکی در مورد علت تجمع در مقابل مجلس گفت: ما عده‌ای از دانشجویان متخصص پزشکی برای بار دوم مقابل مجلس شورای اسلامی جمع شده‌ایم که در اعتراض به بی‌عدالتی صورت گرفته در آزمون گواهینامه سال 99 احقاق حقوق خود را خواستار شویم.
وزیر بهداشت روز 30 تیرماه گفتند که آزمون گواهینامه لغو است و تمامی دانشجویان سال آخری فارغ‌التحصیل می‌شوند. اما پس از مدتی فقط 2600 نفر از دانشجویان فارغ‌التحصیل شدند و حدود 500 نفر باقی مانده‌اند که وضعیت آنان مشخص نیست.
مطالبه اصلی ما فارغ‌التحصیل تمام دستیاران پزشکی است نه فقط تعدادی از آن‌ها و تا احقاق حقوق خود در اینجا می‌مانیم.»