تجمع اعتراضی اعضای شرکت تعاونی مسکن آموزش و پرورش گنبد


پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۹ ـ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۰

روز پنج شنبه 24 مهر،جمعی از شرکت تعاونی مسکن آموزش و پرورش گنبد برای اعتراض به بلاتکلیفی 15 ساله برای خانه دارشدن در پی عملکرد هیات مدیره شرکت وبی توجهی مسئولان دست به تجمع زدند.
به گزارش ایرنا، تجمع کنندگان با برافراشتن بنر و دست نوشته هایی خواستار پیگیری موضوع مسکن معلمان شهرستان و پایان دادن به مساله اختلافی بین مالکان خصوصی و دولتی شدند.
تجمع کنندگان گفتند:خیانت اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن آموزش و پرورش گنبد در پروژه میدان بسیج در سال 84 محرز است و اکنون به سبب کم توجهی مسوولان برای رفع اختلاف بین یکی از مالکان زمین مشاعی شرکت تعاونی با یک اداره دولتی بلاتکلیف هستند.
480عضو شرکت تعاونی مسکن آموزش و پرورش گنبد،خواستار توجه و ورود جدی مسوولان به موضوع و پایان دادن به 15 سال انتظار برای خانه‌دار شدن هستند.