تجمع مربیان پیش دبستانی های ایذه


شنبه اول آذر ۱۳۹۹ ـ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۰
روز شنبه ۱ آذر، جمعی از مربیان پیش دبستانی های شهرستان ایذه در اداره آموزش و پرورش این شهرستان تجمع کردند.
به گزارش ایزنا، تجمع کنندگان دلیل این تجمع را اعتراض به لغو ابلاغ‌ها، بلاتکلیفی تبدیل وضعیت شغلی خود و عدم تمدید قرارداد پیمانکار جهت واریز بیمه، عنوان کردند.