تجمع مربیان پیش ‌دبستانی شهرستان ایذه


دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹ ـ ۲۲ فوریه ۲۰۲۱

روز دوشنبه ۴ اسفند، مربیان پیش‌دبستانی شهرستان ایذه، در پی بی توجهی مسئولان شهرستان ایذه به خواسته‌های شغلی آنها، در مقابل دفتر نماینده مجلس شهرستان ایذه، تجمع اعتراضی برگزار کردند.
به گزارش ایلنا، این مربیان می‌گویند: تا زمانی که یک نفر در شهرستان پیدا نشود به حرف ما گوش کند و مطالبات ما را پیگیری کند، کوتاه بیا نیستیم.
یکی از این مربیان می‌گوید: چرا هر چه تلاش می‌کنیم تا با نماینده شهرستان ملاقات داشته باشیم به ما اجازه نمی‌دهند؟ مگر ایشان نماینده‌ ما نیست؟